James Branch Cabell : An Illustrated Bibliography

JURGEN: A Comedy of Justice
JURGEN: en komedi om rättvisa

Hall Code
Description
*Jur-Sw-2 (w)
Swedish Translation 1974

IMAGES:

wrapsrectoverso

 

 

 

 

 

COMPILATION

Full Title:

Title page recto: Jurgen | en komedi om rättvisa av | James Branch Cabell | Illustrerad av Frank C. Pápe | Inledning av John-Henri Holmberg | [illustration by Frank C. Pápe] | . . . amara lento temperet risu |

[in italic] "Om Jurgen berättas på detta sätt, | Att han sin ungdom fick åter, | Därjämte en skjorta som lyste likt eld, | I wilken han prålade; men det han sökte | Fann han dock ej någonstans | Eller på något sätt." |Askild & Kärnekull | [rule] | ISBN 91 7008 391-6 (see image above).

Title page verso: [in italic] Till Burton Rascoe | Av denna romansvit har tidigare utgivits | BERÄTTELSEN OM MANUEL | SILVERHINGSTEN | © 1974 Margaret Freeman Cabell, Askild & Kärnekull For- | lag AB. English text copyright held by Margaret Freeman | Cabell. ORIGINALTITEL Jurgen. A Comedy of Justice. | ÖVERSÄTTNING Nils Nielsen. ILLUSTRATIONER Frank | C. Pápe. OMSLAG Tom Hultgren. TYPSNIT 9/10 Times. | PAPPER inlaga: 80 g TF NCB. TRYCK Vänersborgs Bok- | tryckeri AB, Vänersborg 1974. (see image above).

Publication:

Stockholm: Askild & Kärnekull Forlag AB, 1974

Collation:

Trade paperback [18.4 cm. (7¼ in.) x 11.4 cm. (4½ in.)]. Pp. 296; (1) title page; (2) publication data; (3)-(4) Innehåll; 5-9 Inledning by John-Henri Holmberg (verso blank); 11-12 Ett förord (translated from the first edition); (13)-295 text (verso blank).

Wraps:

White paper, lettering in black, decorations in black and green (see image above).

Spine: [lettered down the spine] CABELL / JURGEN | [device of shooting star in green over AOK in black]

Front panel: [all enclosed in a double ruled box with top corners rounded] JURGEN | [illustration in green by Tom Hultgren] | [triple rule] | JAMES BRANCH CABELL

Rear panel: [all enclosed in a double ruled box with top corners rounded] omslag: Tom Hultgren | [15-line blurb] | Av James Branch Cabell har i pocket utkommit | Berättelsen om Manuel | Silverhingsten | Jurgen | [triple rule] [centered in triple rule: device of shooting star in green] | ISBN 91 7008 391 6 AOK ]

Dedication:

The original acrostic verse dedication to Burton Rascoe has been omitted, but a single line reading Till Burton Rascoe has been placed on the verso of the title page. (see title page verso image above).

Notes:

This edition is a reprint of the 1949 translation by Nils Nielsen, Jur-Sw-1.

Decorations and illustrations by Frank C. Pápe from the 1921 first illustrated edition, Jur-B1 (P), have been included.